Canlı Destek Al

Nemalandırma Politikası

Nezdimizdeki 5.000 TL (Beşbintürklirası)’nın üzerindeki TL nakit varlıkları (geçici nitelikteki müşteri nakitleri), 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ(III-37.1)” Madde 66 kapsamında, Nemalandırma Faiz Tablosu‘nda detaylandırıldığı biçimde en az %3 brüt getiri oranı uygulanmak suretiyle, Takasbank Para Piyasası, Borsa İstanbul Repo/Ters Repo Piyasası ve Banka mevduatında toplu olarak değerlendirilmekte olup, 250  TL ile 5.000 TL arasındaki bakiyeler ise  otomatik* olarak Kısa Vadeli Borçlanma Araçları  fonlarında değerlendirilmektedir. Müşteri nakit bakiyesi 250 TL’den az olan Yatırımcı bakiyelerine nema verilmemektedir.

Nemalandırma Faiz Tablosu

MÜŞTERİ NAKİT BAKİYESİ(O/N)

BRÜT NEMA ORANI (YILLIK )

5.000 TL - 175.000 TL

3%

175.001 TL - 500.000 TL

4%

500.001 TL üstü

5%

 

Nema getiri oranlarımız, piyasa koşullarına göre değişebilmekte; yapılacak değişiklikler, telefon, e-posta, SMS, emir iletim platformları vb.  elektronik ortamlarda Müşterilerimize bildirilmekte ve/veya kurumsal web sitemizde (https://www.gedik.com/nemalandirma-politikamiz)’dan  duyurulmaktadır.

Not: Kurumumuza “Nema Feragatnamesi” veren yatırımcılara nema verilmemektedir.

*Otomatik fon alım/satım sözleşmesini iptal eden yatırımcılarımızın 5.000 TL altındaki bakiyelerine nema verilmemektedir.