Gedik Yatırım
GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
SON GÜNCELLEME TARİHİ: 3.8.2015
PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
HALKA ARZ TARİHİ : 4.12.1998 Fonun Yatırım
Amacı/Stratejisi
Portföy Yöneticisi Kuruluş
Ticaret Ünvanı
3.8.2015  tarihi itibarıyla.
Ortaklık Toplam Değeri 11.589.283,52
Birim Pay Başına Toplam Değeri 0,056173
BIST'de İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyat 1,09
Portföy Dağılımı
Borsa Para Piyasası %  15,64
Hisse Senetleri %  84,36
TOPLAM 100,00

A-İşlem Yapılan Aracı Kurum :
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

B-Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Tutarı :


C-İlgili Dönem :
01.01.2015-31.03.2015

D-Komisyon Bilgileri :
Komisyon bilgileri için tıklayınız
Şirketin amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kuralar çerçevesinde menkul kıymetlerini satın aldığı ortaklıkların sermayesine ve yönetimine hakim olmamak kaydı ile sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmektir. Şirket, portföyüne Sermaye Piyasası Kanunu , ilgili mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas sözleşmede belirtilen esaslar dahilinde Türk Parasını Kıymetini Koruma; Hakkında 32 Sayılı karar çerçevesinde alım satımı yapılabilen sermaye piyasası araçlarını ve portföylerindeki varlıkların riskten korunması amacı ile yabancı vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlarını da dahil edebilir.Şirket'in yatırım stratejisinin; hisse senedi için ( %25-55 ),Kyd TL Bono Endeksi (Tüm) için ( %40-70) ve Kyd O/N; repo Endeksi (Net) için (%0-30) aralığında belirlenmiştir..
Esas Sözleşme  (Tıklayınız)
İzahname  (Tıklayınız)
Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi  (Tıklayınız)
Mali Tablolar
Faaliyet Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları
Özel Hal Bildirmleri  (Tıklayınız)
Kar dağıtım tablosu (Tıklayınız)
GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür
Adı Soyadı Ünvanı
Erhan Topaç Yönetim Kurulu Bsk. ve Genel Müdür
Onur Topaç Yönetim Kurulu Bsk. Vekili
Murat Tanrıöver Yönetim Kurulu Üyesi
Mine Tülay Konüman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Aydede Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 30.000.000
ORTAKLIK YAPISI (%1'DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR)
Adı/Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.437.315,3 44,37
HALKA AÇIK KISIM 836.029,9 8,36
ERHAN TOPAÇ 4.726.654,8 47,27
TOPLAM 10.000.000 100,00
  1. Gedik Yat. (A) Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  2. Gedik Yat. (A) Karma Fon
  3. Gedik Yat. (A) Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  4. Gedik Yat. (B) Likit Fonu
  5. Gedik Yat. B Tipi G-20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler Fonu
  6. Gedik Yat. Verim Odaklı A Tipi Değişken Fon