Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınmış; 27.08.2015 Tarih ve G-009 (276) Sayılı Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi mevcuttur.

 

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

A Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurtiçinde Yurtdışında
A.1 Paylar - -
A.2 Diğer Menkul Kıymetler - -
A.3 Kaldıraçlı alım satım işlemleri - -
A.4 Paya Dayalı Türev Araçlar - -
A.5 Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar - -
A.6 Diğer Türev Araçlar - -
B İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurtiçinde Yurtdışında
B.1 Paylar İzni var. İzni var.
B.2 Diğer Menkul Kıymetler İzni var. İzni var.
B.3 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri İzni var. -
B.4 Paya Dayalı Türev Araçlar İzni var. İzni var.
B.5 Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzni var. İzni var.
B.6 Diğer Türev Araçlar İzni var. İzni var.
C Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurtiçinde  
C.1 Paylar İzni var.  
C.2 Diğer Menkul Kıymetler İzni var.  
C.3 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri İzni var.  
C.4 Paya Dayalı Türev Araçlar İzni var.  
C.5 Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzni var.  
C.6 Diğer Türev Araçlar İzni var.  
D Bireysel Portföy Yöneticiliği İzni var.  
E Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni var.  
F Halka Arza Aracılık Faaliyeti -  
F.1 En İyi Gayret Aracılığı Faaliyeti İzni var.  
F.2 Aracılık Yüklenimi Faaliyeti İzni var.  
G Saklama Hizmeti -  
G.1 Sınırlı Saklama İzni var.  
G.2 Genel Saklama -