Canlı Destek Al
Hesap Açın

Yatırım Ürünleri

Pay Senetleri

Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşu tarafından çıkarılan; belirli bir ortaklık sermayesine katılma payı temsil eden, yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evrağa pay senedi denir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından oluşturulmuş olan "Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları" dokümanını indirmek için tıklayınız.

Yatırım Fonları

Yatırım fonu; tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan mevduat ya da diğer varlıklarla; hisse senedi, tahvil/bono, özel sektör borçlanma araçları, ters repo gibi sermaye piyasası araçlarından ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluşan portföylerin yönetilmesidir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Vadeli işlem, ileri bir tarihte, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni veya dövizi alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Opsiyonlar

Opsiyon sözleşmeleri, karşılıklı iki taraf arasındaki sözleşmelerdir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Forex

Forex, İngilizce FOReign EXchange kelimelerinin kısaltmasından gelmektedir. Forex piyasası ülkelerin para birimlerinin değiştirildiği uluslararası bir tezgahüstü döviz borsası niteliğindedir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.