Canlı Destek Al

Baz Fiyat

Bir hisse senedi için, baz fiyatı, bir seans süresince o hisse senedinin işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil eden fiyattır. Baz fiyat, hisse senedinin bir önceki seansında gerçekleşen ve kayda alınan işlemlerinin ağırlıklı ortalama fiyatının en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile bulunur. Temettü ve sermaye artırımları durumlarında baz fiyatın tesbiti Borsa Başkanının görevlendirdiği müdürlük tarafından yapılır. Borsa Başkanı, baz fiyatı farklı tespit edebilir ve gerekli durumlarda fiyat marjını belirli bir süre veya süreç için serbest bırakabilir. Borsa Yönetim Kurulu, Pazar’da geçerli fiyat marjını farklı oranlarda belirleyebilir. VOB'da Açılış-öncesi seansında belirlenen denge fiyatı, normal seans açılırken baz fiyat olarak kullanılabilir, dolayısıyla günlük fiyat hareket limitleri bu fiyat üzerinden tespit edilebilir.