Borsa Payı

Pazar’da yapılan işlemler için tarafların herbirinden ayrı ayrı, işlem tutarı üzerinden Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan ücret, Borsa payı olarak Borsa tarafından tahsil edilir.