Canlı Destek Al

Devlet İç Borçlanma Senetleri Endeksleri

Sabit getirili menkul kıymet endekslerinin hesaplanmasındaki ana amaç, bu tür menkul kıymetlere yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıların yatırım yaptıkları kıymetlerin fiyat ve getirilerindeki gelişmeleri basit ve anlaşılabilir göstergeler yardımı ile izleyebilmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda oluşturulan İMKB Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) endeksleri “Fiyat ve Performans Endeksleri” ve “Portföy Performans Endeksleri” olmak üzere iki alt gruba ayrılmaktadır. 91, 182, 273, 365 ve 456 günlük vadelerdeki Fiyat ve Performans Endeksleri'nin baz tarihi 2 Ocak 2001'dir. Fiyat endeksleri standart vadeli bir tahvil / bononun fiyatında sadece piyasa faiz oranlarının değişmesi nedeniyle meydana gelen değişimleri gösterirken, Performans endeksleri baz dönemde yatırım yapılan standart vadeli bir tahvil / bononun fiyatında, hem vadeye kalan günün azalması hem de piyasa faiz oranlarının değişmesi (artış veya azalış) nedeni ile meydana gelen değişimleri gösterir. Bu endeksler, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda (TBP) gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyat ve getirileri dikkate alınarak gün sonunda hesaplanır ve bültenler ile bilgi dağıtım firmalarının ekranlarında yayınlanır. “Portföy Performans Endeksleri” İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda aynı gün valörlü işlemlerin gerçekleştiği 9:30 – 12:00 / 13:00-14:00 saatleri arasında gün içi gelişmeleri işlemler gerçekleştikçe gerçek zamanlı ve eş anlı olarak gösterir. Endekslerin gün içinde oluşan “en yüksek”, en düşük” ve “son” değerleri gün içinde gerçek zamanlı olarak TBP Otomatik Tahvil Alım Satım Sistemi (OTASS) ve bilgi dağıtım firmalarının ekranlarında, gün sonunda ise OTASS ekranları ve bültenlerde yayınlanır. Baz tarihleri 31 Aralık 2003 olan Portföy Performans Endeksleri altı adet Tahvil ve Bono, bir adet Repo Endeksi olmak üzere Eşit Ağırlıklı Kısa Vadeli Endeks (EA 180-), Eşit Ağırlıklı Uzun Vadeli Endeks (EA 180+), Eşit Ağırlıklı Genel Endeks (EA GENEL), Piyasa Değeri Ağırlıklı Kısa Vadeli Endeks (PDA 180-), Piyasa Değeri Ağırlıklı Uzun Vadeli Endeks (PDA 180+), Piyasa Değeri Ağırlıklı Genel Endeks (PDA GENEL) ve Repo Endeksi’nden oluşmaktadır.