Dönemsel Faiz

Bir yatırımın fiilen elde tutulma süresince getireceği faizi ifade eder