Canlı Destek Al

Emir İyileştirilmesi

Girilen emirler miktar azaltılmaksızın mevcut emrin fiyatı iyileştirilerek düzeltilebilir. Bu şekilde iyileştirilen emir daha önce girilmiş aynı fiyatlı emirlerden sonra yer alır. Emir iyileştirilmesi, alış emri için fiyatı yükseltmek, satış emri için fiyatı düşürmek anlamındadır. Sisteme girilmiş ve henüz işleme dönüşmemiş emirlerin üyeler tarafından iptal edilmesine ilişkin usul ve esaslar Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bir üyenin işlem yapma yetkisinin Borsa ve / veya SPK tarafından geçici veya sürekli olarak kaldırılması durumunda, üyeye ait sistemde bekleyen tarihli emirler Borsa tarafından re'sen iptal edilir.