Canlı Destek Al

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VI No:11 sayılı tebliği ile düzenlenmiştir. Bu tebliğde gayrimenkul yatırım ortaklığı; İlgili tebliğde belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve tebliğde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumları şeklinde tanımlanmıştır.