Canlı Destek Al

Halka Açık Anonim Ortaklık

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16'ncı maddesi uyarınca pay sahibi sayısı 500’ü aşan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır ve bu ortaklıklar halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabi olurlar.