Canlı Destek Al

İçerden Öğrenenlerin Ticareti

insider trading;Türkçede kamuya açıklanmamış bilgiye dayalı ticaret de denen, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri şahsa veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozacak şekilde haksız yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmektir. Pek çok ülkede yasal bir suçtur.