İflas

Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp halka arzedilerek veya halka arz edilmeksizin satışıdır.