Canlı Destek Al

İhale

İhale, bir işi ya da bir malı, birçok istekli arasından en uygun koşul teklif eden bir katılımcıya bırakmadır. Müzayedelerin aksine, ihale katılımcıları, rakipler tarafından önerilen koşullara erişir. Her ihalede bir ihale komisyonu bulunur. Bunun nedeni yapılacak suiistimallere ve güvensizliğe engel olmaktır. İhaleye katılan taraflar kendi tekliflerini komisyona takdim ederler. İhalelerde karar yetkisi bu ihale komisyonuna aittir. İhaleyi kazanan kişi veya şirketle işlerin zamanında yapılması için sözleşme yapılır. Sözleşmeler düşük, orta ve yüksek değerli olabilir.