Canlı Destek Al

İrtibat Büroları

Mevzuatta açık bir tanımı bulunmamakla birlikte irtibat büroları “Ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla haberleşme, ağırlama, irtibat sağlama, pazar araştırması yapma, iş olanaklarını yakından takip etme gibi gayelerle yurtdışında yerleşik şirketler tarafından açılan kurumlar” şeklinde tanımlanabilir.