İşlem Miktarı

Tahvil ihraç planında belirlenen tarih ve miktarlarda ana paranın geri ödenmesidir.