Canlı Destek Al

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ile Borsa İstanbul mevzuatı gereğince kamuoyuna açıklanmasına gerek görülen işlem ve bildirimlerin e-imza olarak iletildiği elektronik sistem. Genel olarak büyük iştirakler, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse sahip ve ortakları, BYF'ler, aracı kurumlar, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki almış yatırım şirketleri ve muhtelif fonlar KAP'a doğrudan bildirim gönderebilmektedir ve bildirimler çevrimiçi olarak görüntülenebilmektedir. Gönderilen bildirimlerin dili Türkçedir ancak ilk aşama sonrasında bilançolar İngilizce olarak da yayımlanmaktadır.