Canlı Destek Al

Katılma İntifa Senedi

İntifa, kelime anlamı itibariyle, “faydalanma, yararlanma” demektir. Dolayısıyla, Katılma intifa senedi “anonim şirkette herhangi bir payı ifade etmeyen, dolayısıyla ortaklık hakları tesis etmeyen, ancak sahibine söz konusu mal varlıksal hakları tanıyan değerli evrak veya menkul kıymet niteliğini haiz olan senet” olarak tanımlamak mümkündür. Türk Ticaret Kanunu ile anonim şirketlere tanınan imkanlardan birisi de intifa senedi çıkarılmasıdır. Ancak, bu imkan uygulamada istisnai örnekler dışında yeterince yahut hiç bilinmemektedir. İntifa senedi şirketin kuruluşunda emeği geçen kişiler için çıkarılan, şirket ortaklığı ve şirket yönetimine katılma hakkı vermeyen senettir, yani kurucu hisse senetleridir. İntifa senedi çıkarmak için Ana sözleşmede intifa senedi tahsisine dair bir hükmün bulunması yeterlidir. İntifa Hisse Senetleri sadece şirket karının bir kısmı için alacak hakkı verir. İntifa hisse senetleri bazı kişiler için alacak ya da hizmetleri karşılığı çıkarılan ve ortaklık hakkı sağlamayan hisse senetleridir. İntifa senedi sahibine oy kullanma, iptal davası açma gibi idari haklar vermeyen, sadece mali haklar tanıyan senet türüdür. İntifa senedi sahipleri anonim şirketin ortağı olamazlar, mali haklara sahip olmalarına rağmen zarara katılmazlar. İntifa senedi sahipleri, mevcut şirket yönetimine hiçbir suretle müdahalede bulunamazlar, şirket kar elde etmedikçe veya tasfiye artığı oluşmadıkça yada sermaye artırımı neticesinde yeni paylar çıkarılmadıkça hiçbir suretle talep hakları doğmaz.