Canlı Destek Al

Likidite Riski

Likidite riski, bankacılık sektöründe karşılaşılan önemli risklerden biri olup bankanın yükümlü- lüklerini yerine getirecek likiditeye sahip olmaması durumunu ifade eder.