Canlı Destek Al

Merkezi Karşı Taraf

Merkezi Karşı Taraf (MKT) Hizmeti, Takasbank’ın, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı ise alıcı konumuna geçerek, bu hizmeti verdiği piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takasının tamamlanmasını teminat, garanti fonu ve tahsis edeceği sermayesi ile taahhüt ettiği hizmettir. Merkezi karşı taraf hizmeti, hukuki ve finansal sonuçları itibariyle hem piyasa katılımcıları tarafından tercih edilen hem de denetim otoriteleri tarafından zorunlu olarak uygulanması talep edilebilen bir finansal piyasa altyapı hizmetidir. Dünyada organize piyasalardaki uygulaması bir asrın ötesine giden merkezi karşı taraf uygulaması, küresel krizde merkezi karşı taraf (merkezi takas) kuruluşlarının gösterdikleri başarı sonrasında, tezgah-üstü (OTC) türev piyasalarından kaynaklanan riskleri yönetmek için de çare olarak görülmüştür. Sonuçta merkezi karşı taraf kuruluşları sistemik riskin yönetiminde kamusal olarak nitelenebilecek sorumluluklar üstlenen kurumlar olarak değerlendirilmeye başlanmış, merkezi karşı taraf hizmetlerinde gözetilmesi zorunlu çok geniş bir kurallar manzumesi ortaya çıkmıştır.