Canlı Destek Al

Nama Yazılı Hisse Senetleri

Nama Yazılı Hisse Senedi veya Nama Yazılı Pay Senedi anonim ortaklık payını temsil etmek üzere çıkarılan ve belli bir kişinin adına düzenlenmiş yani TK 487/2'ye göre sahibinin adını da içeren kıymetli evrak. Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olabilir. Nama yazılı pay senetleri kanunen emre yazılıdır.