Canlı Destek Al

Ahlatçı Doğalgaz Halka Arz Dokümanları

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.