Canlı Destek Al

Ak Faktoring Borçlanma Aracı İhracı

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç limiti başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunun 12.12.2019 tarih ve 72/1596 sayılı kararı kapsamında onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından 102.000.000.-TL yi aşmayacak şekilde, değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma araçlarına ilişkin başvuru formu ve ihraç belgesi aşağıda yer almaktadır.

Başvuru Formu

İhraç Belgesi