Canlı Destek Al

Anatolia Tanı Halka Arz Özet Bilgilendirme

Değerli Yatırımcımız,

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Anatolia”/“Şirket”) 14 – 15 Ekim 2021 tarihlerinde 21,00 - 22,50 TL fiyat aralığından halka arz edilecektir.

10.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 10.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 20.000.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) payın halka arzı gerçekleştirilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 3.000.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri, sadece yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerini toplayacaktır. Kurumumuz talepleri tavan fiyat olan 22,50 TL’den toplayacaktır.

Belirlenen halka arz fiyat aralığının zımni FD/FAVÖK karşılığı 5,1x – 5,5x olarak hesaplanmıştır.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için burayı, kurumumuzca hazırlanan ve KAP’ta ilan edilen rapor için burayı tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Ortak satışı ve sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

10.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

10.000.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

3.000.000 TL nominal değerli paylar

Halka Açıklık Oranı:

%18,18

%20,90 (ek satış dahil)

Talep Toplama Yöntemi:

Fiyat Aralığı ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

14 – 15 Ekim 2021

Halka Arz Fiyatı:

21,00 - 22,50 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

450.000.000 TL (tavan fiyattan)

517.500.000 TL (ek satış dahil tavan fiyattan)

Tahsisat Grupları

Yurt içi Bireysel Yatırımcı (%59)

Şirket Çalışanları (%1)

Yurt içi Kurumsal Yatırımcı (%30)

Yurt dışı Kurumsal Yatırımcı (%10)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%50’si uluslararası pazarlarda büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi,

%30’u şirket satın alma ve ortaklıklar kurma çalışmaları yürütülmesi,

%20’si AR-GE faaliyetlerine kaynak aktarılması amaçlarıyla kullanılacaktır.

Kar Dağıtım Politikası:

Şirket, esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, SPK, Kar Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri uyarınca hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının genel kurul tarafından onaylanması ve ilgili mevuat gereğince kar dağıtımının kısıtlanmaması şartıyla, asgari %40’lık kısmının dağıtılmasını hedeflemektedir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.


Şirket 2010 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bugüne kadar moleküler biyoloji ve genetik alanında tanı kiti, cihaz ve yazılım alanında araştırma, geliştirme, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket faaliyetlerini tasarımını ve üretimini kendi yaptığı moleküler tanı kitleri ile bu kitlerin kullanılması için gerekli olan laboratuvar cihaz ve ekipmanların hastane, tıbbi laboratuvar ve gıda kontrol laboratuvarlarına satışını yurt içinde ağırlıklı olarak doğrudan, yurt dışında da kendi bağlı ortaklıkları, distribütörleri ve bayileri kanalı ile gerçekleştirmektedir.
Moleküler diagnostik tabanlı tanı kiti ve ekipman üretimi amacıyla kurulan Şirket müşterilerine moleküler biyoloji alanında çeşitli tekniklerin diagnostik kullanımını sağlayan çözümler sağlamaktadır. Bu kapsamda, Şirket’in uzmanlık konusu olan Real-Time PCR, DNA dizileme ve DNA/RNA izolasyonu alanında Ar-Ge ve üretimini kendi yaptığı 350’den fazla ürünü bulunmakla birlikte, 2020 yıl sonu ve 2021 yılı ilk altı aylık satışları içerisinde Covid-19 test kitleri %70’in üzerinde paya sahiptir.

Covid-19 pandemisi dolayısıyla tanı kitlerine olan talebin etkisiyle özellikle 2020 yılında olmak üzere 2018-2020 dönemleri arasında %420,6 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 421,6 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk yarısında ise 195,6 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %871,0 YBBO sergileyerek 2020 yılında %83,9’luk FAVÖK marjıyla 353,8 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 293,4 milyon TL net karı bulunan Şirket, 2021 ilk 6 aylık dönem itibarıyla net nakit pozisyonundadır.