Canlı Destek Al

Aydem Enerji Halka Arz Özet Bilgilendirme

Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, 19-20-21-22 Nisan tarihlerinde 8,50 - 9,90 TL fiyat aralığıyla halka arz edilecektir.

Talep toplama, 4 gün boyunca Gedik Yatırım’da tavan fiyattan ‘Miktar Belirterek Talep Toplama Yöntemi’ ile 9,90 TL fiyat seviyesinden gerçekleşecektir.

Şirket, 5.000.000 adet pay sermaye artırımı, 105.000.000 adet pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 110.000.000 adet payın halka arzını gerçekleştirecektir. Halka arz edenlerin 20.000.000 adet ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri sadece Yurt içi Bireysel Yatırımcıların taleplerini toplayabilecek olup Kurumsal Yatırımcı talepleri Konsorsiyum Lideri tarafından toplanacaktır.

Belirlenen halka arz fiyat aralığının zımni FD/FAVÖK 10,3-11,3x olarak hesaplanmıştır.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Ortak satışı ve Sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

5.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

105.000.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

20.000.000 TL nominal değerli pay

Halka Açıklık Oranı:

%15,60

%18,44(ek satış dahil)

Talep Toplama Yöntemi:

Fiyat Aralığı ile Talep Toplama; Gedik Yatırım sadece tavan fiyattan talep toplayacaktır.

Talep Toplama Tarihleri:

19-20-21-22 Nisan

Halka Arz Fiyatı:

8,50 – 9,90 TL aralığı; Gedik Yatırım 9,90 TL tavan fiyattan talep toplayacaktır.

Halka Arz Büyüklüğü:

1.089.000.000 TL (tavan fiyattan)

1.287.000.000 TL (ek satış dahil tavan fiyattan)

Tahsisat Grupları

Yurtiçi Bireysel Yatırımcı (%50)

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı (%30)

Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı (%20)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Şirket’in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Kar Dağıtım Politikası:

Kar dağıtım politikaları çerçevesinde karar verilecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

30 gün olarak planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

 

Şirket 1980 yılında kurulmuştur. Şirket, ülkenin dört farklı bölgesinde bulunan 20 adet HES, 3 adet RES, 1 adet JES ve 1 adet LFG santrali olmak üzere 25 adet yenilenebilir enerji santrali işletmekte olup tesislerin toplam kurulu gücü 1.020 MW’tır. Şirket, 2020 yılsonu itibarıyla satışlarının %81’ini Hidro Elektrik Santrallerinden elde etmiştir.

Şirket, 2018-2020 yılları arasında %38 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yılsonu itibarıyla 1.340 milyon TL’lik net satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 yılları arasında %42 YBBO sergileyerek %78’lik FAVÖK marjıyla 1.039 milyon TL tutarına ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 557,4 milyon TL net zararı bulunan Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı 4,3x ile oldukça yüksek bir noktadadır.