Canlı Destek Al

Bedelsiz Sermaye Artırım İzni

Şirketimizin 600.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 252.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2021 yılı kar payından karşılanmak üzere 75.600.000,-TL artırılarak 327.600.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.05.2022 24/703  sayılı kararı ile onayladığı ihraç belgesi ve tadil metni aşağıda sunulmuştur.