Canlı Destek Al

Bedelsiz Sermaye Artırımı İzni

21.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamamıza istinaden, Şirketimiz sermayesinin 132.000.000 TL (%110 oranında) artırılarak 120.000.000 TL'den 252.000.000 TL' sına artırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 20.05.2021 tarih ve 26/761 sayılı kararı ile onayladığı ihraç belgesi ve tadil metni aşağıda sunulmuştur.