Canlı Destek Al

Bedelsiz Sermaye Artırımı İzni

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı 2019 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 67.392.000,00 TL'den 120.000.000,00 TL'sına artırılması dolayısıyla ihraç edilecek 52.608.000,00-TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2020 tarih ve 28/614 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.