Canlı Destek Al

Biotrend Enerji Halka Arzı Özet Bilgilendirme

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ, 19-20-21 Nisan tarihlerinde 16,50 – 18,00 TL fiyat aralığından halka arz edilecektir.

Talep toplama, 3 gün boyunca Gedik Yatırım’da tavan fiyattan ‘Miktar Belirterek Talep Toplama Yöntemi’ ile 18,00 TL fiyat seviyesinden gerçekleşecektir. 

22.000.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 14.666.666 TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 36.666.666 TL’dir. Halka arz edenlerin ayrıca 5.000.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri Yurt içi Bireysel Yatırımcı ve Yurt içi Kurumsal Yatırımcıların taleplerini toplayacaktır. Yurt içi Bireysel Yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı 3.000.000 adet olarak belirlenmiştir.

Belirlenen halka arz fiyat aralığının zımni FD/FAVÖK karşılığı 18,7-20,2x olarak hesaplanmıştır. 

TSKB’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Ortak satışı ve sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

22.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

14.666.666 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

5.000.000 TL nominal değerli pay

Halka Açıklık Oranı:

%24,44

%27,78 (ek satış dahil)

Talep Toplama Yöntemi:

Fiyat Aralığı ile Talep Toplama; Gedik Yatırım sadece tavan fiyattan talep toplayacaktır.

Talep Toplama Tarihleri:

19-20-21 Nisan

Halka Arz Fiyatı:

16,50 – 18,00 TL aralığı; Gedik Yatırım 18,00 TL tavan fiyattan talep toplayacaktır.

Halka Arz Büyüklüğü:

659.999.988 TL (tavan fiyattan)

749.999.988 TL (ek satış dahil tavan fiyattan)

Tahsisat Grupları

Yurt içi Bireysel Yatırımcı (%80)

Yurt içi Kurumsal Yatırımcı (%20)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%40-60 Kapasite ve altyapı yatırımları, potansiyel inorganik büyüme

%20-30 İşletme sermayesi

%20-30 Kredilerin kapatılması

Kar Dağıtım Politikası:

Dağıtılabilir dönem karının asgari %50’sinin dağıtılması planlanmaktadır.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Yoktur.

Teşvikler:

Yoktur.

 

Şirket 2017 yılında kurulmuştur. Türkiye genelinde; biyokütle evsel katı atık ayırma, gazlaştırma – yakma ve ATY üretimi, biyometanizazyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı, biyolojik atık ve tedarik tesisleri yatırımları bulunan Şirketin, 2020 yıl sonu itibarıyla 10 biyogaz, 1 biyokütle ve 1 atık yakıt hazırlama ve tedarik tesisi olmak üzere toplam 12 adet faal tesisi bulunmaktadır. Şirketin 2021 yılında devreye girecek olan 1 biyokütle ve 4 biyogaz tesisi ile birlikte toplam 17 tesise sahip olması planlanmaktadır. 

Şirket, 2018-2020 yılları arasında %123 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yıl sonu itibarıyla 245,3 milyon TL’lik net satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 yılları arasında %118 YBBO sergileyerek %53’lük FAVÖK marjıyla 67,8 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 49,9 milyon TL net karı bulunan Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı 2,4x ile yüksek sayılabilecek bir noktadadır.