Canlı Destek Al

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin Yürürlüğe Girmesi ve Tedbir Yönetim Sistemi'nin Devreye Alınması (23 Temmuz 2019)

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından “Gözetim Tedbirleri Yönergesi ve Tedbir Yönetim Sistemi” 23/07/2019 tarihinde devreye alınacak olup tedbirler hem yatırımcı hem de yatırım aracı bazında uygulanabilecektir.

Söz konusu tedbirlerin uygulanmasına mesnet teşkil eden ve yatırım araçlarında gerçekleşen işlemler dikkate alınarak objektif kriterlere göre tanımlanan uyarılar Sistem tarafından otomatik olarak üretilmektedir.

Herhangi bir yatırımcı veya yatırım aracı ile ilgili olarak Sistem'de bir uyarı üretilmesi durumunda,

- ilgili yatırım aracının piyasasında sağlıklı fiyat teşekkül etmesini teminen ve yatırımcıların zarar görmesini engellemeye yönelik olarak yatırım araçları için 3 aya kadar, 

Piyasa dolandırıcılığı kapsamındaki eylemleri ile piyasa bozucu eylemlerini kısıtlamaya yönelik olarak ilgili yatırımcılar için ise 6 aya kadar

  - "İnternet Emir Yasağı", "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Depo Şartı" vb. gibi önleyici tedbirler hem yatırımcılar hem de yatırım araçları için birlikte veya ayrı ayrı uygulanabilecektir.

Diğer taraftan yatırımcıya ya da yatırım aracına tedbir uygulanması yasal mevzuat çerçevesinde yapılacak diğer incelemelere engel teşkil etmemektedir.

Sistemin yasal dayanakları ile kapsamını açıklayan Gözetim Tedbirleri Yönergesi metnine buradan ulaşabilirsiniz.