Canlı Destek Al

BIST Tarafından Kottan Çıkarılma

Değerli Yatırımcımız,

Payları Yakın İzleme Pazarında işlem gören ve 06/04/2020 tarihinde uyarılan Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş , Egeli &Co Enerji Yatırımları A.Ş , Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş . (EGCEY , EGCYH , EGCYO)  'nin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d  maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,