Canlı Destek Al

Boğaziçi Beton Halka Arz Dokümanları

Boğaziçi Beton Sanayi ve Sanayi AŞ paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

Halka Arza Katıl