Canlı Destek Al

Finansman Bono İhracı

Yurt içinde, toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2019 tarih ve 29/688 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Ortaklığımız, 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 20.000.000 TL nominal tutarlı, 119 gün vadeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 04.10.2019 tarih ve 29833736-105.02.02-E.12646 sayılı yazısı ile onaylanmış. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 21.10.2019 ihraç tarihli, 20 milyon TL nominal tutarlı (+10 milyon TL ek satış), 119 gün vadeli iskontolu bonolarının talep toplama tarihleri 17-18 Ekim 2019'dur. Sabit faizli, iskontolu olarak ihraç edilecek olan 119 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %13,00, bileşik faiz oranı %13,58, 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun fiyatı ise 0,95934 TL'dir.

Özet

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İhraçcı Bilgi Dokumanı

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.