23.05.2017 Tarihinde SPK'ya Başvurusu Yapılan Borçlanma Aracı Belgeleri