Canlı Destek Al

Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı

Şirketimizin, borçlanma aracı ihracına yönelik olarak almış olduğu 29.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuş ve gerekli özel durum açıklamaları aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin verdiği yetkiye istinaden; Şirketimizin 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği finansman bonosu ve/veya tahvillerine ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 29.09.2022 tarih ve 2022/51 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanmıştır. 

İhraç Belgesi