Canlı Destek Al

BSHEV Paylarının Pay Alım Teklifi

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSHEV”) paylarının “BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH” tarafından “Pay Alım Teklifi” işlemine Kurumumuz üç yıl süreyle aracılılık hizmeti vermeye devam edecektir. (15.02.2014 – 15.02.2017)

İş Akışı:
1 – Yatırımcılar ekteki “Pay Alım Teklifi Talep Formu”nu eksiksiz doldurup, üzerinde TCK no’su bulunan kimlik fotokopisi ile birlikte Kurumumuza (Faks: 0216 377 11 36) iletecekler ve pay virmanlarını kurumumuzdaki 111080 hesap numaralı BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH’in hesabına gerçekleştireceklerdir.

2 – Yatırımcılar Pay Alım Teklif tutarını aşağıdaki iki yönteme göre isteyebilirler.
a) Pay Alım Teklif Talep Formu’na şahsi IBAN numarası yazarak, kendi banka hesabına,

b) Pay Alım Teklif Talep Formu’na yatırım hesabının bulunduğu aracı kurumun Takasbank A.Ş.’deki IBAN numarasını yazarak, yatırım hesaplarına,

isteyebilirler.

Ekler :