Canlı Destek Al

DAP Gayrimenkul Geliştirme Halka Arz Özet Bilgilendirme

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (“DAP Gayrimenkul”/“Şirket”) 15 – 18 Şubat 2021 tarihlerinde (dört iş günü) 18,50 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. Tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 30.020.000 TL nominal değerli C grubu payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

Konsorsiyum üyeleri sadece Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların taleplerini toplayacaktır.

Belirlenen halka arz fiyatının 30.09.2021 itibariyle PD/DD karşılığı 5,8x, son 12 aylık finansalları üzerinden FAVÖK karşılığı ise 11,0x olarak hesaplanmıştır. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için burayı, kurumumuzca hazırlanan ve KAP’ta ilan edilen rapora ulaşmak için burayı tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

30.020.000 TL nominal değerli paylar

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%15,01

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

15 – 18 Şubat 2022 (4 iş günü)

Halka Arz Fiyatı:

18,50 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

555.370.000 TL

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%50)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%40)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Halka arz ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek olup, halka arz sonucunda Şirket’e doğrudan nakit girişi olmayacaktır.

Kar Dağıtım Politikası:

Henüz oluşturulmamış olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerince belirlenecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

30 gün süreyle planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

 

Şirket 1981 yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuş olup 2005 yılında el değiştirip Ağaoğlu Grubu bünyesine katılarak çeşitli konut projeleri inşa etmiştir. 2015 yılında Şirket hisselerinin tamamı Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz tarafından Ağaoğlu Grubu’ndan devralınmıştır. Şirket, mevcut durumda, geliştirmekte olduğu projelerde ağırlıklı olarak konut olarak kullanılan bağımsız bölümler üretmektedir. Şirket’in 2 adet tamamlanan projesi, Emlak GYO ile gelir paylaşımı modeli kapsamında halen devam etmekte olan 4 adet projesi bulunmaktadır.

2018 – 2020 dönemleri arasında %204 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yılı itibarıyla yaklaşık 583 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk üç çeyreğinde ise yıllık bazda %77,6 büyüme ile yaklaşık 603 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. Şirket’in FAVÖK rakamı ise, 2018-2020 dönemleri arasında yıllık bileşik %312,4 oranında büyüyerek 2020 yılında 264 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 2020 yılı itibarıyla net karı 187 milyon TL’ye ulaşmıştır. 30 Eylül 2021 itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı 0,9x ile makul bir seviyededir.