Canlı Destek Al

Doğu Aras Enerji Yatırımları Halka Arz Özet Bilgilendirme

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (“Doğu Aras”/“Şirket”) 4 – 5 Kasım 2021 tarihlerinde 110,00  TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. Tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 13.400.000 TL nominal değerli C grubu (imtiyazsız) payın halka arzı gerçekleştirilecektir. Ayrıca halka arz edenlerin toplamda 2.680.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri sadece yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerini toplayacaktır.

Belirlenen halka arz fiyat aralığının zımni FD/FAVÖK karşılığı 12,0x olarak hesaplanmıştır. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için burayı, kurumumuzca hazırlanan ve KAP’ta ilan edilen rapor için burayı tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi:

Ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

13.400.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

2.680.000 TL nominal değerli paylar

Halka Açıklık Oranı:

%20,00

%24,00 (ek satış dahil)

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

4 – 5 Kasım 2021

Halka Arz Fiyatı:

110,00 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

1.474.000.000 TL

1.768.800.000 TL (ek satış dahil)

Tahsisat Grupları

Yurt içi Bireysel Yatırımcı (%60)

Yurt içi Kurumsal Yatırımcı (%30)

Yurt dışı Kurumsal Yatırımcı (%10)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Halka arz ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek olup Şirket’e doğrudan nakit girişi olmayacaktır. Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımı tamamen halka arz edenlerin tasarrufunda olacaktır.

Kar Dağıtım Politikası:

Şirket, ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtıma konu edilebilecek net dönem karının en az %50’sini nakit kar payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. 2013 yılında Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (%51) ve Çedaş Elektrik Dağıtım Yatırımları A.Ş. (%49) tarafından Erzurum’da kurulmuştur. Şirket, bağlı ortaklıkları olan Aras EDAŞ ile elektrik dağıtım faaliyetlerini, Aras EPSAŞ ile elektrik perakende satış faaliyetlerini Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan bölgede yürütmektedir. Aras EDAŞ ve Aras EPSAŞ’ın sahibi olduğu dağıtım ve tedarik lisanslarının sona erme tarihi 01.09.2036’dır.

2018-2020 dönemleri arasında %27 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2,8 milyar TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk yarısında ise 2,3 milyar TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %20,2 YBBO sergileyerek 2020 yılında %19,3’lük FAVÖK marjıyla 534,0 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 461,7 milyon TL net karı bulunan Şirket, 2021 yılı ilk 6 aylık dönem itibarıyla net nakit pozisyonundadır.