Canlı Destek Al

Elite Naturel Organik Gıda Halka Arz Özet Bilgilendirme

Değerli Yatırımcımız,

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Elite Naturel”/“Şirket”) 8 – 9 Kasım 2021 tarihlerinde 16,30 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. 4.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 8.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 12.000.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

Konsorsiyum üyeleri sadece yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerini toplayacaktır.

Belirlenen halka arz fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 11,0x olarak hesaplanmıştır. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için burayı, kurumumuzca hazırlanan ve KAP’ta ilan edilen rapor için burayı tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artımı ve ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

4.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artımı)

8.000.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%22,22

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

8 – 9 Kasım 2021

Halka Arz Fiyatı:

16,30 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

195.600.000 TL

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%40)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%40)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%20)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%40 – 53’ünün kısa ve uzun vadeli borçların ödemesinde,

%33 – 40’ının organik ham madde tedariğinde,

%7 – 10’unun Güneş Enerji Santrali yapımında,

%7 – 10’unun e-ticaret alanında gerçekleştirilecek yatırım ve alt yapı çalışmalarında

kullanılması planlanmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası:

Henüz oluşturulmamış olup, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

 

Şirket, 1998 yılında üzüm suyu üretimiyle faaliyetlerine başlamış olup 2003 yılına kadar nar, ayva, armut suları üretimiyle faaliyetine devam etmiştir. 2004 yılında ürünlerinin organik statü kazanmasıyla organik nar suyu ihracatına başlamıştır. Şirket’in ana faaliyet konusu çeşitli organik meyve ve sebze suları ile pürelerinin üretimi ve satışıdır. Şirket hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarda, private label ve kendi markalarıyla mamul satışı gerçekleştirmektedir.

2018-2020 dönemleri arasında %21,0 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 205,7 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk yarısında ise 104,9 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiş olup söz konusu tarih itibariyle satışlarının %91’i yurtdışına yapılmaktadır. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %15,0 YBBO sergileyerek 2020 yılında %36,3’lük FAVÖK marjıyla 74,6 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 29,4 milyon TL net karı bulunan Şirket, 30.06.2021 itibarıyla net borç/FAVÖK oranı 0,9x ile makul bir seviyededir.