Canlı Destek Al

Ersan Alışveriş Halka Arzı Özet Bilgilendirme

Değerli Yatırımcımız,

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (“Ersan” / “Şirket”) 16 – 17 Eylül 2021 tarihlerinde 3,50 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. Tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 65.000.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) payın halka arzı Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkündür.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 5,0x olarak hesaplanmıştır.

Tacirler Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

65.000.000 TL nominal değerli paylar

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%27,08

Talep Toplama Yöntemi:

Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

16 – 17 Eylül 2021

Halka Arz Fiyatı:

3,50 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

227.500.000 TL

Tahsisat Grupları

Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

%35-50’si organik ve inorganik büyüme finansmanı,

%25-40’i işletme sermayesinin desteklenmesi,

%10-25’i alternatif satış kanalları yatırımı (E-ticaret ve Pazar Yerleri), lojistik altyapı ve genel işletme faaliyetleri

amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Kâr Dağıtım Politikası:

Şirketin mevcut durumda bir kar dağıtım politikası bulunmamakta olup, Şirket paylarının Borsa’da işlem görmesini müteakip yapılacak ilk genel kurul toplantısında  esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre belirlenecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Planlanmamaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

Şirket, 1997 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren süpermarket formatında mağazaları ile hizmet veren Şirket, satışlarını “KİM” markalı mağazaları aracılığıyla yapmaktadır. Haziran 2021 itibarıyla Türkiye’nin 5 ilinde 121 mağazası ile hizmet veren Şirket, ortalama 500-700 m2’lik alanlarda gıda, gıda dışı, şarküteri ve meyve-sebze ürünlerin satışını gerçekleştirmektedir. Mağaza satışları 2020 yılı satışlarının %88’ini oluştururken, satışların %6’sı diğer gelirler, %5’i toptan satışlar ve %1’i e-ticaret satışlarından oluşmaktadır. 

2018-2020 dönemleri arasında %29,0 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 984,0 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk yarısında ise 609,3 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %17,1 YBBO sergileyerek 2020 yılında %7,7’lik FAVÖK marjıyla 75,8 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 15,2 milyon TL net karı bulunan Şirket, 30.06.2021 itibarıyla net borç/FAVÖK oranı 0,6x ile makul bir seviyededir.