Canlı Destek Al

Finansman Bonosu İhracı

Yurt içinde, toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2019 tarih ve 29/688 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Ortaklığımız, 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 25.000.000 TL nominal tutarlı, 88 gün vadeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 24.05.2019 tarih ve 29833736-105.02.02-E7541 sayılı yazısı ile onaylanmış olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) 10. maddesinde yer alan "Sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatı, fiyat aralığı ile talep toplanması durumunda fiyat aralığı ya da faiz veya iskonto oranı yapılacak bir özel durum açıklamasıyla satış ve/veya talep toplama süresinin başlangıç tarihinden önce veya söz konusu süreler içerisinde izahname değişikliği gerektirmeksizin aşağı yönlü revize edilebilir" ifadesi gereği piyasa koşulları dikkate alınarak finansman bonosu fiyatı 0,94476 TL olarak revize edilmiştir (Basit faiz oranı %23,25'den %24,25'e revize edilmiştir.) Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30.05.2019 ihraç tarihli, 25 milyon TL nominal tutarlı (+12,5 milyon TL ek satış), 88 gün vadeli iskontolu bonolarının talep toplama tarihleri 28-29 Mayıs 2019' dur. Sabit faizli, iskontolu olarak ihraç edilecek olan 88 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %24,25, bileşik faiz oranı %26,58, 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun fiyatı ise 0,94476 TL'dir.

Özet

Sermaye Piyasası Aracı Notu