Canlı Destek Al

Finansman Bono İhracı Başvuru İzni Hk.

Sayın Paydaşlarımız; Yönetim Kurulumuz 24.03.2021 tarih ve 2057 sayılı toplantısında, 1.100.000.000 (Birmilyaryüzmilyon) Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar vermiştir. İhraca ilişkin başvurumuzun olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve 2021/48 sayılı bülteninden öğrenilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.