Canlı Destek Al

Finansman Bono İhracı

Yurt içinde, toplam 600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/430 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Ortaklığımız, 600.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 40.000.000 TL tutarlı (talep gelmesi halinde 60.000.000 TL) nominal değerli, 120 gün vadeli ve ayda bir kupon ödemeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 14.01.2021 tarih ve E-29833736-105.02.02-237 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin talep toplama tarihleri 19-20 Ocak 2021 olarak belirlenen 21 Ocak 2021 ihraç tarihli, 40 milyon TL nominal tutarlı (+20 milyon TL ek satış), 120 gün vadeli ve ayda bir kupon ödemeli finansman bonolarında değişken faiz oranı kullanılacaktır. Değişken faizli ve kupon ödemeli borçlanma aracının her bir kupon ödemesine ilişkin fiyatına baz teşkil edecek Yıllıklandırılmış Basit Kupon Oranı kupon hesaplama tarihleri arasında açıklanan günlük BIST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı' nın (TLREF) bir aylık aritmetik ortalaması kullanılacaktır. Gedik Yatırım tarafından ihraç edilecek finansman bonolarının kupon faizine %0,75(75 baz puan) oranında ek getiri eklenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan;