Canlı Destek Al

Finansman Bono İhracı

Yurt içinde, toplam 600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/430 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Ortaklığımız, 600.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 20.000.000 TL tutarlı (talep gelmesi halinde 30.000.000 TL) nominal değerli, 89 gün vadeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 26.10.2020 tarih ve E-29833736-105.02.02-10779 sayılı yazısı ile onaylanmış. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 04.11.2020 ihraç tarihli, 20 milyon TL nominal tutarlı (+10 milyon TL ek satış), 89 gün vadeli iskontolu bonolarının talep toplama tarihleri 2-3 Kasım 2020'dir. Sabit faizli, iskontolu olarak ihraç edilecek olan 89 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %12,00, bileşik faiz oranı %12,56, 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun fiyatı ise 0,97157 TL'dir.