Canlı Destek Al

Finansman Bono İhracı

Yurt içinde, toplam 600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/430 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Ortaklığımız, 600.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 25.000.000 TL tutarlı (talep gelmesi halinde 37.500.000 TL) nominal değerli, 142 gün vadeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 05.06.2020 tarih ve 29833736-105.02.02-E.5706 sayılı yazısı ile onaylanmış. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 15.06.2020 ihraç tarihli, 25 milyon TL nominal tutarlı (+12.5 milyon TL ek satış), 142 gün vadeli iskontolu bonolarının talep toplama tarihleri 11-12 Haziran 2020' dir. Sabit faizli, iskontolu olarak ihraç edilecek olan 142 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %8,00, bileşik faiz oranı %8,20, 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun fiyatı ise 0,96982TL'dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.