Canlı Destek Al

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yurt içinde, toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2019 tarih ve 29/688 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Ortaklığımız, 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 20.000.000 TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 15.08.2019 tarih ve 29833736-105.02.02-E.10795 sayılı yazısı ile onaylanmış. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 26.08.2019 ihraç tarihli, 20 milyon TL nominal tutarlı (+10 milyon TL ek satış), 91 gün vadeli iskontolu bonolarının talep toplama tarihleri 22-23 Ağustos 2019' dur. Sabit faizli, iskontolu olarak ihraç edilecek olan 91 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %17,00, bileşik faiz oranı %18,12, 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun fiyatı ise 0,95934 TL'dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Özet

Sermaye Piyasası Aracı Notu