Canlı Destek Al

Galata Wind Halka Arz Özet Bilgilendirme

Galata Wind Enerji AŞ, 15-16 Nisan tarihlerinde 5,06 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir.

Şirket, tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 13.369.787.000 adet payın halka arzını gerçekleştirecektir. Halka arz edenlerin 2.673.957.000 adet ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri sadece Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların taleplerini toplayabilecek olup Kurumsal Yatırımcı talepleri Konsorsiyum Lideri tarafından toplanacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK 12,1x olarak hesaplanmıştır 

Garanti Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

133.697.870 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

26.739.570 TL nominal değerli pay

Halka Açıklık Oranı:

%25,00

%30,00(ek satış dahil)

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

15-16 Nisan

Halka Arz Fiyatı:

5,06 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

676.511.222 TL

811.813.446 TL (ek satış dahil)

Tahsisat Grupları

Yurtiçi Bireysel Yatırımcı (%49)

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı (%40)

Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı (%10)

Şirket Çalışanları (%1)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Halka arz sadece ortak satışı şeklinde gerçekleşecek olup, halka arz sonucunda Şirket’e doğrudan nakit girişi olmayacaktır. Halka arzdan elde edilecek gelir Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin tasarrufunda olacaktır.

Kar Dağıtım Politikası:

Net dağıtılabilir dönem karının asgari olarak çıkarılmış sermayenin %5’ine karşılık gelen kısmının dağıtılması planlanmaktadır. Nihai karar Şirket Genel Kurullarında verilecektir.

Fiyat İstiktarı İşlemleri:

Yoktur.

Teşvikler:

Yoktur.

Şirket 2006 yılında kurulmuş olup 2012 yılında Doğan Holding tarafından devralınmıştır. Şirket mevcut durumda 3 adet RES ve 2 adet GES tesisi işletmekte olup tesislerin toplam kurulu gücü 269 MW’tır. 2020 yılsonu itibarıyla Türkiye enerji piyasasındaki toplam kurulu güç  95,9 GW’tır. Şirket, 2020 yıl sonu itibarıyla satışlarının %84,7’sini Rüzgar Enerjisi Santrallerinden elde etmiştir.

Şirket, 2018-2020 yılları arasında %33 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yıl sonu itibarıyla 332.408.290 TL’lik net satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 yılları arasında %34 YBBO sergileyerek %79’luk FAVÖK marjıyla 263.796.606 TL tutarına ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 156.356.542 TL net karı bulunan Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı 1,9x ile makul sayılabilecek bir noktadadır.