Canlı Destek Al

GTrader Marka İzni

SPK.37.4 (15.07.2016 tarih ve 22/802 s.k.) sayılı “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber”in Bölüm Y ve 5. maddesi kapsamında, Türkiye Patent Enstitüsü’ne :


Evrak Tarihi:       05.01.2017
Evrak No:           2017-GE-5177
Dosya No:          2017/00750

İle tescili için başvurduğumuz ve işlem aracılığı faaliyeti kapsamında organize piyasalarda yatırımcılarımıza sunmayı tasarladığımız "Gtrader" markasının kullanılmasına,  T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2017 Tarih ve 32992422-205.99-E.884 Sayılı yazılarına istinaden izin verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.