Canlı Destek Al

Gedik Yatırım Menkul Değerler Finansman Bono İhracı

Yurtiçinde, toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2018 tarih ve 21/593 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

HEMEN HALKA ARZA KATIL

Ortaklığımız, 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 25.000.000 TL nominal tutarlı, 123 gün vadeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 17.12.2018 tarih ve 29833736-105.02-02- E. 14441 sayı ile onaylanmış olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) 10. maddesinde yer alan "Sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatı, fiyat aralığı ile talep toplanması durumunda fiyat aralığı ya da faiz veya iskonto oranı yapılacak bir özel durum açıklamasıyla satış ve/veya talep toplama süresinin başlangıç tarihinden önce veya söz konusu süreler içerisinde izahname değişikliği gerektirmeksizin aşağı yönlü revize edilebilir" ifadesi gereği piyasa koşulları dikkate alınarak finasman bonosu fiyatı 0,92460 TL'ye revize edilmiştir (Basit faiz oranı %24,00'dan %24,20'ye revize edilmiştir.)
 
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 20.12.2018 ihraç tarihli, 25 milyon TL nominal tutarlı (+12,5 milyon TL ek satış), 123 gün vadeli iskontolu bonolarının talep toplama tarihleri 18.12.2018 – 19.12.2018 tarihleridir.
 
Sabit faizli, iskontolu olarak ihraç edilecek olan 123 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %24,20, bileşik faiz oranı %26,19, 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun fiyatı ise 0,92460 TL'dir.
 
Özet
Sermaye Piyasası Aracı Notu
İhraçcı Bilgi Dokümanı