Canlı Destek Al

Gelecek Varlık Halka Arz Özet Bilgilendirme

Değerli Yatırımcımız,

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (“Gelecek Varlık”/“Şirket”) 14 – 15 Ekim 2021 tarihlerinde 13,65 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. 13.200.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 8.800.000 TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 22.000.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) pay halka arz edilecek olup halka arz edenlerin ayrıca 4.400.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri bireysel yatırımcı ve yüksek başvurulu yatırımcıların taleplerini toplayacaktır. 1.000 adet ve altı pay talebinde bulunan yatırımcılar bireysel yatırımcı; 1.001 adet ve üzeri pay talebinde bulunan yatırımcılar ise yüksek başvurulu yatırımcı kategorisinde yer alacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni PD/DD karşılığı 3,21x olarak hesaplanmıştır. 

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için burayı, kurumumuzca hazırlanan ve KAP’ta ilan edilen rapor için burayı tıklayınız.
İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye artırımı ve ortak satışı

Halka Arz Edilecek Paylar:

13.200.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

8.800.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

4.400.000 TL nominal değerli paylar

Halka Açıklık Oranı:

%15,75
%18,90 (ek satış dahil)

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

14 – 15 Ekim 2021

Halka Arz Fiyatı:

13,65 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

300.300.000 TL
360.360.000 TL (ek satış dahil)

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%40)

Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcı (%20)
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%30)
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirlerin tamamını portföy yatırımlarının finansmanında ve mevcut finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır.

Kâr Dağıtım Politikası:

Şirket’in mevcut durumda oransal bir kar dağıtım politikası bulunmamakta olup, nakden ve/veya bedelsiz olarak dağıtılabilecek kar tutarına yönetim kurulunun önerisi ve genel kurul kararı ile karar verilecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Teşvikler:

Yoktur.

Varlık Yönetim Şirketleri, BDDK onayı ile kurulan ve BDDK’nın faaliyet iznine bağlı olarak faaliyet gösteren, bankalar ve diğer finansal kurumların tahsili geçmiş alacaklarını satin alıp borçları yeniden yapılandırarak borçluları tekrar finansal sisteme kazandıran şirketlerdir.

Şirket 2018 yılında kurulmuş bir Varlık Yönetim Şirketi olarak bu amaçla bankalar ve finansal kurumlardan satın aldığı alacak portföylerindeki müşterilerle öncelikle sulhen/anlaşma yolu ile çözüm için iletişim kurmakta ve müşterilerin ödeme gücüne göre alternatif borç yapılandırma önerileri geliştirmektedir. Ayrıca, sulhen çözümü kısa vadede mümkün olmayan alacaklar için hukuki işlemler Türkiye çapındaki icra dairelerinde anlaşmalı hukuk büroları aracılığıyla yürütülmektedir. 

Şirket’in gelirlerinin büyük çoğunluğu faiz gelirlerinden oluşmaktadır. Şirket 2018-2020 dönemleri arasında faiz gelirlerini %9,5 YBBO ile artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 508,1 milyon TL faiz geliri elde etmiştir. 2021 yılının ilk yarısında ise  faiz gelirleri 325,8 milyon TL olarak gerçekleştirmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla 102,3 milyon TL net karı bulunan Şirket’in, 30 Haziran 2021 itibarıyla Net Borç/Özkaynak oranı 0,92x ile oldukça makul bir noktadadır.